Anatomi

Våra celler är fantastiska.
Jatg har lärt mig vad rna gör.
Hur muskler fungerar.

Det är anatomi som gäller just nu altså.